Faydalı Model Koruma Süreci ve Harç Ödemeleri

Faydalı model koruma süreci ve harç ödemeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenmektedir. Koruma süreleri faydalı modelin niteliğine göre değişirken harç ödemeleri her sene ocak ayında güncellenmektedir. Faydalı model başvuru süreçlerindeki her gecikme faizli bir ödeme gerektirmektedir. Bu sebeple faydalı model harç ödemesi ve başvuru işlem tarihlerinde titiz davranılmalıdır. Bu konularda takip sıkıntısı yaşayanların profesyonel destek alması tavsiye edilmektedir.

Faydalı Model Koruma Süreci

Faydalı model ile buluşunuz başvuru tarihinden itibaren 10 yıl korunabilmektedir. Bu süre uzatılamaz. Tekrar bir başvuru yapmak gerekmektedir.

Faydalı Model Harç Ücretleri

01.01.2022 tarihinde güncellenen listeyle faydalı model harç ücretleri şöyledir:

 • Faydalı Model Başvuru Ücreti: 75 TL
 • Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin: 160 TL
 • Ek Süre Talebi Ücreti: 170 TL
 • Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti: 400 TL
 • Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti: 540 TL
 • Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 905 TL
 • Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 360 TL
 • Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 930 TL
 • Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti: 50 TL
 • Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 905 TL
 • Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti: 905 TL
 • Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti: 410 TL
 • Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti: 30 TL
 • Hakların Yeniden Tesisi Ücreti: 3.550 TL
 • İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti: 890 TL
 • Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti: 70 TL

Faydalı Model Yenileme Ücretleri

Faydalı model ile tescil alanlar, her yıl Sicil Kayıt İşlem Ücretini ödenmek zorundadır. Ve bu ödeme faydalı model başvurusunun 2. senesinin dolmasına 6 ay kaladan itibaren senenin dolmasına kadar yapılabilmektedir. Ve bu rakam her sene artmaktadır.

 • 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 410 TL
 • 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: 1.220 TL

Eğer bu sürede ödeme yapılmazsa ek ücret karşılığı 6 aylık ek bir süre tanınır.

Bu 6 aylık süre de kaçırılırsa, tescil sahipleri Mücbir Sebep başvurusunda bulunabilmektedir. Bu mücbir sebep kabul edilirse cezalı ücretler ödenir ve faydalı model koruması devam ettirilir.

 • Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret: Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %25'i
 • Mücbir Sebep Ücreti : Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %50'si
 • Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti: Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi ve ücretleri

Bunun için öncelikle talep yapılması gerekmektedir. Patent başvurusunun faydalı modele dönüştürülmesini talep için de geçerli süre en geç araştırma raporunun bildirim tarihini takip eden üç aylık sürenin bitimine kadardır. Talep oluşturulduktan sonra bir ay içinde gerekli belgelerin hazırlanıp araştırma ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bunların sonunda 143 üncü maddenin altıncı ila on birinci fıkralarında yer alan hükümler uygulanmaktadır.

 • Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti: 670 TL
 • Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti: 2250 TL
 • Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti: 1140 TL
 • Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin: 3.880 TL

Faydalı model ücretleri nereye ödenir?

Patent ücretleri anlaşmalı bankalara ödenip orijinal dekontunun Türk Patent ve Marka Kurumu’na verilmesi gerekmektedir.