Patent Başvurusu
Patent Tescili

Patent tescili nedir? sorusundan önce patent nedir? sorusuna cevap bulmak daha yerinde olacaktır. Bir ürünün ya da buluşun çeşitli amaçlarla korunmasını sağlayan yapıya patent denir. Buluş, bir problemi çözmek için yapılan yeni çalışma ve fikirlerdir. Sahibine buluşla alakalı yayma, satma, çoğaltma, bir benzerini üretme gibi konularda ayrıcalıklar tanıyan patent, bir çeşit fikri korunmadır. Patent tescili ise bu korunmanın sağlanabilmesi için yapılan işlemlerdir. Bu işlemler ve patent tescilinin önemi hakkında yazılan bu makalede, patent tescili hakkında bilinmeyenler konusuna değineceğiz.

Yeni bir şey bulduğumuzda ya da bir icat ettiğimizde isteriz ki sadece bizim olsun. Onun maddi manevi tüm kazanımlarını biz elde edelim. Ama patent tescili yaptırmadığımızda, o buluşun ya da fikrin bizim olduğuna dair hiçbir ispatımız olmaz ve bu konuda hak iddia edemeyiz. Dolayısıyla sahip olduğumuz fikir ve buluşların korunmasını istiyorsak patent tescili nedir? sorusuna cevap bulmalı ve bu cevaba göre ilerlemeliyiz.

Patent Tescilinin Amacı Nedir?

 • Ürünün seri halde üretilebilmesi için gerekli şartların sağlanması
 • Ürünü sadece icat eden veya bulan kişinin veya kurumun üretebilmesinin sağlanması
 • Taklitlerin çıkmaması
 • Yeni buluşların özendirilmesi
 • Buluş yapan kişinin takdir edilmesi
 • Buluşların topluma yayılırken sahibinin güvende hissetmesi
 • Bilginin yayılıp insanlık adına fayda sağlaması

Patent Tescili İçin Yapılacak İşlemler

Patent tescili için yapılacak işlemlerin başında Türk Patent ve Marka Kurumu’na müracaat etmek gelmektedir. Buraya başvuru yaptığınızda bir takım belgeleri tamamlamalı ve inceleme sürecini başlatmalısınız. Patent tescili başvurusu akademik ve hukuki bilgi istediği için bu konuda çalışan firmalardan destek almanız hem sürecin doğru yönetilmesini hem de işlemlerin hızlanmasını sağlayacaktır.

Patent Tescili Başvurusunda İstenilen Belgeler

 • http://www.turkpatent.gov.tr adresinden alacağınız başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmuş hali
 • Başvuru ücreti dekontu
 • Buluşun detaylı anlatıldığı tarifname
 • Buluşla ilgili beklentilerin yazıldığı istemler belgesi
 • Buluşla ilgili yazılacak 50 ila 100 kelimelik teknik bilgi içeren özet belgesi
 • Buluşla ilgili fotoğraflar

Patent Çeşitleri Nelerdir?

İncelemeli Patent:

Önce araştırma raporunun yayınlanıp sonrasında incelemelerin yapıldığı patent çeşididir. İncelemeler, buluşun yeni ve farklı olup olmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı, patent almak için gerekli standartların sağlanıp sağlanmadığı konusunda yapılmaktadır.

Buluşa itiraz edilebildiği için inceleme 6 aylık itiraz süresi dolduktan sonra yapılır. Ve bu patent çeşidi, sahibine 20 korunma sağlar.

İncelemesiz Patent:

Buluş sahipleri, 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz patent başvurusunda bulunabilmektedir. Buluş sahibi başvurusunu yapar. Başvuru, araştırma raporu ile birlikte Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanır. Yayından sonra 6 ay itiraz süreci vardır. İtiraz olursa buluş sahibi üç ay içinde karşı görüşünü bildirir. Süre sona erince TPE araştırma raporunu ya da üçüncü kişilerin görüşlerini dikkate almadan incelemesiz patent kararını verir. İncelemesiz patent alabilmek için araştırma raporundan araştırılmadığı belirtilen istemlerin çıkarılması ya da istemlerin araştırmasının yapıldığını belirten kapsamda düzenlenmesi gerekmektedir. İncelemesiz patent, yedi yıllık bir koruma sağlamaktadır.

Faydalı Model:

Basit buluşlar için kullanılan patent çeşididir. Araştırma ve inceleme yapılmadan, başvurudan sonraki 18 ay içinde resmi patent bülteninde buluş yayınlanır. Bu süre içinde itirazlar olabilir. İtiraz süresi dolduğunda “faydalı model belgesi” verilir ve bu belge 10 yıl koruma hakkı sağlar. Bu konuda detaylı bilgi için Faydalı model nedir? makalemizi okuyabilirsiniz.

Buluş Tarifnamesi nasıl olmalıdır?

A4 kâğıdına, ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılır cümlelerle yazılmalıdır. Tarifname belgesinde buluş hakkında gerekli bilgiler ve detaylar muhakkak yer almalıdır. Bu belge, buluşunuzun tanıtılması için önemlidir. Bu yüzden de buluşun farkını ortaya koymalı ve önemine değinilmelidir. Ne kadar ayrıntılı ve açık olunursa buluşun niteliği o denli ortaya konabilecektir.

Patent Tescili İle Kazanılan Haklar Nelerdir?

 • Buluş sahibi, patent tescili ile başkalarının ürünü kullanmasını, üretmesini ve satmasını engelleyebilir.
 • Patent sahibi buluşun üretimini ve kullanımını lisansla birlikte başkasına devredebilir. Ve bu devirde karşı taraftan imtiyaz hakkı ve bazı karşılıklar alabilir.
 • Hukuki anlamda üstünlük kazanır.

Patent Verilmeyen Ürünler Nelerdir?

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, bilgisayar yazılımları, edebiyat ve sanat eserleri, bilimsel eserler, cerrahi ve tedavi yöntemleri, ahlaka aykırı buluşlar, estetik nitelik taşımayan ürünler, ekonomik ve mali konular, şans oyunları, planlar, oyunlar, bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri, var olan bilginin sunulması ile ilgili yöntemler.

Bir Buluşa Patent Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Patent başvurusu öncesi buluşla ilgili gereken şartların yerine getirilmesi
 • Buluş yeni olması
 • Buluş veya icadın önemli bir gelişme ve ilerleme sağlamaya yarayacak olması
 • Buluşun uzmanlar tarafından kolayca uygulanamaması
 • Uygulanabilir olması

Patent Ücretleri 2022 Yılında ne kadar oldu?

Patent ücretleri ile ilgili yetkili kurum, Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Bu yüzden patent ücretleri 2022 hakkında kurumun sitesini ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçip patent ile ilgili her türlü sorunuza cevap bulabilirsiniz.