Faydalı Model

Faydalı Model Nedir?

Faydalı model, dünyada öncesi olmayan, yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşların sahibine daha hızlı ve daha ucuz koruma sağlayan mülkiyet hakkına denir. Daha kolay kazanılan bir hak olduğu için küçük ölçekli işletmelerin ya da işletme sahiplerinin buluşlarının korunması için en doğru yöntemdir. Bu sayede endüstriyel gelişimde küçük ölçekli teşebbüslerin önemi artmaktadır.

Faydalı Model İle Patent Arasındaki Farklar ve benzerlikler Nelerdir?

 • Her ikisinde de buluşun yeni olması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.
 • Patentte buluş basamağı gerekliyken faydalı modelde böyle bir gereksinim yoktur.
 • Patentte usuller ve ürünler basamağı olması gerekirken faydalı modelde buna ihtiyaç yoktur.
 • Her ikisinde de araştırma raporunun olması gerekir.
 • İnceleme raporu, sadece patent başvuruları için gereklidir.
 • Patentin koruma süresi 20 yılken faydalı modelde bu süre 10 yıldır.

Faydalı Modelle De Korunamayan Buluşlar Nelerdir?

 • Kimyasal ve biyolojik maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar
 • Eczacılıkla ilgili maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar
 • Biyo-teknolojik buluşlar

Faydalı Model Başvurularında Araştırma

Faydalı model başvurusu yapmadan önce, buluşun yeni ve sanayiye uygulanabilirliği konusunda bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bu araştırma, buluşunuza benzer buluşların olup olmadığına dair yapılmaktadır. Faydalı model inceleme işlemleri Türk Marka ve Patent Kurumunun resmi sitesinde yapılmaktadır. Bunun için başvuru işlemleri sırasında ücret ödeyerek araştırma talebi yapılmalıdır. Bundan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu yayınlanır.

Faydalı Model Başvuru Sürecinde Yapmanız Gerekenler

 • Faydalı model başvuru formu, Türk Marka ve Patent Kurumunun resmi sitesinden alınıp doldurulmalı ve başvuru yapılmalıdır.
 • Faydalı model başvurusunun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 900. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekir.
 • Başvuru, patent siciline kaydedilir.
 • Başvuruda eksiklik varsa 2 ay içinde tamamlamanız gerekir.
 • Araştırma talebi başvuruyla birlikte ya da şekli uygunluk yazısının bildirilmesinden sonra 2 ay sürede
 • Araştırma raporundan sonra başvurular, Türk Marka ve Patent Kurumunun bülteninde yayınlanır. Yayınlanma süresi 3 aydır.
 • Üç ay sonunda varsa itirazlar değerlendirilir.
 • Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Faydalı model kabul edilir ya da faydalı model reddedilir.

Uluslararası Faydalı Model Başvurusu Nasıl yapılır?

Diyelim ki Türkiye’den başka bir ülkede faydalı model başvurusu yapmak istiyorsunuz. Eğer bu ülke tek bir ülkeyse o ülkenin sistemine uygun şekilde, vekil aracılığıyla ve o ülkenin dilinde başvuru yapabilirsiniz.

Eğer birden fazla ülke için faydalı model başvurusu yapmak istiyorsanız Türkiye’de 01.01.1996 yılında yürürlüğe giren “Patent İşbirliği Anlaşmasına” göre hareket edilebilir. Tek bir başvuru ve tüm PCT üye ülkelerinde faydalı model başvuru imkanı tanıyan bu sistem için Türk Marka ve Patent Kurumunun sitesinden bilgi alabilir ya da işi uzmanlarına bırakabilirsiniz.

Aynı zamanda Avrupa Patent Sözleşmesi de aynı anda birçok ülkede faydalı model başvurusu yapmanıza imkan tanımaktadır. “Küçük Patent” olarak adlandırılan faydalı model başvurusunu uluslararası yapabilmek için, Avrupa Patent Sözleşmesi büyük kolaylık olacaktır.

Patent başvurusu faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusu da patent başvurusuna dönüştürülebilir mi?

Evet, en geç araştırma raporunun bildirim tarihini takip eden 3 aylık sürenin bitimine kadar faydalı model başvurusu patente ya da patent başvurusu faydalı modele çevrilebilmektedir. 1 kez uygulandıktan sonra yeniden yapılan dönüştürme taleplerinin dikkate alınmayacağı bilinmelidir.

Faydalı model başvuruları kolay bir süreç gibi görünse de bu anlamda teknik yardım almak isteyebilirsiniz. Ne faydalı modele dâhidir, ne değildir ya da faydalı model başvurularında dikkat edilmesi gerekenler hakkında desteğe ihtiyacınız olduğunda biz buradayız.