Faydalı Model Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Faydalı model tescil başvuru, bir buluşu olanların, buluşlarını korumak adına girdikleri yolda yapmaları gereken ilk şeydir. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan faydalı model tescil başvuruları, belli kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

Faydalı model başvuru sürecinde izlenmesi gereken yolda atılacak yanlış adımlar başvurunun olumlu sonuçlanmasını engelleyecektir. Bu açıdan tüm süreç boyunca kurallara uygun hareket edilmeli ve gerekirse profesyonel destek alınmalıdır.

Faydalı model tescil başvurusu için öncelikle buluş şartlarını taşıyan bir buluşunuzun olması gerekmektedir. Sonrasında Türk Marka ve Patent Kurumu’nun sitesinde bulunan faydalı model tescil başvurusu formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu formla birlikte faydalı model başvurusu için gerekli belgelerde teslim edilmelidir. Başvuru ücreti yatırıldıktan sonra dekontun kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurudan sonra patent sicile kaydedilir ve 2 aylık itiraz süresinin geçmesi beklenir. İtiraz olmaması halinde Araştırma talebi başvurusu yapılır. Kurum tarafından düzenlenen araştırma raporundan sonra bültende yayınlanır ve itiraz olmazsa faydalı model tescili alınır.

Faydalı model başvuru formu doldururken dikkat edilmesi gerekenler

 • Başvuru formu, el yazısıyla doldurulmaz. Online olarak bilgisayar ile ya da elden teslimlerde daktilo ile doldurulması gerekmektedir.
 • Buluş başlığı kısmı, buluşu tanıtır nitelikte olmalı. Marka niteliği olan terimleri içermemeli. Diğer bölümlerle tutarlı olmalı. En fazla 7 sözcükten oluşmalıdır.
 • Buluşun ait olduğu teknik sınıf biliniyorsa doldurulmalı bilinmiyorsa boş bırakılmalıdır.
 • Başvuru sahibi bilgileri eksiksiz doldurulmalı. Birden fazla kişili başvurularda ilk başvuru sahibi ilk sayfaya yazılmalıdır.
 • Buluş sahibi bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. Başvuru sahibi ile buluş sahibi aynı kişi olmak zorunda değildir. Buluş sahibi birden fazlaysa ilk isim buraya diğerleri ek sayfaya yazılmalıdır.
 • Buluş sahibi ile başvuru sahibinin arasındaki ilişki, tıklanarak işaretlenmelidir.
 • Patent vekili varsa patent vekili kısmı doldurulmalı yoksa boş bırakılmalıdır.
 • Referans kısmı varsa doldurulmalı yoksa boş bırakılmalıdır.
 • Rüçhan kısmı, 12 ay içinde bir başvurunuz varsa ya da buluş konusu sergi ve fuarda sergilendi ise doldurulmalıdır.
 • Erken yayın kısmı, 18 aylık süreden önce yayınlanmasını istediğiniz hallerde doldurulmalıdır.
 • Sayfa sayıları tam işaretlenmelidir.
 • Tarifname dili Türkçe değilse işaretlenmeli ve Türkçe tarifname 1 ay içinde kuruma teslim edilmelidir. Ek süre istenirse bunun için ayrı talep yapılmalıdır.
 • İmza kısmında başvuru sahibinin kendisi ya da vekili imza atmalıdır. Başvuru sahibi tüzel kişiyse şirket kaşesi ve yetkili imzası gerekmektedir.

Faydalı Model Başvuru Ücretleri

 • Başvurudan itibaren 7 gün içinde ücret yatırılmalıdır ve kuruma dekontun aslı verilmelidir.
 • Başvuru ücretleri rüçhanlı ve rüçhansız olmasına göre değişmektedir. Ve faydalı model başvuru ücretleri güncel listesi TPMK’nın resmi sitesinde yayınlanmaktadır.
 • Başvuru dili farklıysa Faydalı model ücretleri değişebilmektedir.

Faydalı model tescil başvurusunda Tarifname nasıl olmalıdır?

Tarifname kısmı, başvurunun en önemli kısmıdır. Bu yüzden çok dikkatli doldurulmalıdır. A4 kağıdına, hiçbir şey atlamadan ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. Başlığın üstüne TARİFNAME yazılmalıdır. Başlık, başvuruda kullanılan başvuruyla aynı olmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalı, sayfada satır numaralandırması yapılmalı ve iki nüsha halinde hazırlanmalıdır. Tavsiye edilen başlıklar altında yazılması, Tarifnamenin geçerliliğini artıracaktır.

Faydalı model başvurusunda İstemler kısmı nasıl yazılmalıdır?

Korunmasını istediğiniz özelliklerin ayrıntılı yazıldığı bu bölümün yazımı bu açıdan çok önemlidir.A4 kağıdına İSTEMLER başlığı atılarak yazılmalıdır. Tarifnamenin bittiği sayfa numarasından başlayarak sayfa numaralandırılması yapılmalıdır. Satır numaralandırması da yapılması unutulmamalı ve belge 2 nüsha halinde hazırlanmalıdır. Tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilmemelidir. BAĞIMLI İSTEMLER ve BAĞIMSIZ İSTEMLER ayrı ayrı listelenmelidir.

istemler, sadece tarifnameye ya da resimlere atıf yapılarak açıklanmamalı, her özellik ayrıntılı şekilde yazılmalıdır. Tek cümleler kullanılmalı, sıralı cümle kurulmamalıdır.

Faydalı model başvurusunda özet kısmı nasıl yazılmalıdır?

Genel teknik bilgi verilen bu kısım, en fazla 100 kelime olarak yazılmalıdır. A4 kağıdına ÖZET yazılarak başlanmalıdır. Altına da başvurudaki buluş başlığı yazılmalıdır. Sayfa ve satır numaralandırılması yapılmalıdır. Ve iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.