Faydalı Model Tescili
Neden Alınmalıdır?

Faydalı model tescili neden alınmalıdır, sorusuna verilecek en güzel yanıt, küçük de olsa bir değeri olan buluşunuzun başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasını engellemek için olmalıdır. Faydalı model, yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşları kolay ve daha uygun fiyata tescil ettirmenizi sağlayan bir yöntemdir. Bu açıdan buluşunuz değerlidir ve ona dair hakları muhakkak üzerinize almalısınız.

Faydalı Model Tescili nedir?

Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikteki buluşların korunması ve sahibinin buluş üstünde söz sahibi olmasına yarayan sisteme faydalı model tescili denir. Patente benzer nitelikte olsa da patent alım sürecine göre daha kolay bir işleyişi olan faydalı model, özellikle küçük ölçekli firmalar ve kişiler için çok önemli bir korum sistemidir. “küçük patent” ya da “yenilik patenti olarak da bilinen Faydalı model tescili neden faydalıdır?

Faydalı Model Tescilinin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • Buluş sahibi şahıs ya da firmanın buluş üstündeki tüm haklarını korur.
 • Faydalı modelle tanınan haklar kişileri yeni buluş yapmaya teşvik eder.
 • Sanayinin gelişmesi için bir basamak olur.
 • Özellikle buluş yapan kişiler için manevi tatmin sağlar.
 • Büyük firmaların buluşunuzu görmesini ve buluşunuzun değer kazanmasını sağlar.
 • Küçük ve orta ölçekli bu işletmelerin ekonomik açıdan varlıklarını devam ettirmelerine yardımcı olur.
 • Yenilikçi bir kültürün geliştirilmesinde etkili olur.
 • Ar-Ge faaliyetleri için önemlidir.
 • Hem ulusal hem de küresel düzeyde korsanlık ve taklidi önlemeyi sağlar.
 • Firmaların buluşları kapsamlı olarak inceleyebilmesini sağlar.
 • Firmanın teknolojik ve ekonomik durumlarını rakiplere, müşterilere ve çalışanlarına göstermelerini sağlar.
 • Firmalar açısından rekabetçi üstünlük olanağı sağlar.

Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Online Başvuru dilekçesi
 • 3 nüsha buluşu açıklayan tarifname
 • 3 nüsha istemler
 • 3 nüsha resimler
 • 3 nüsha buluşu 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı

Faydalı Model Başvuru Süreci Nasıl İşler?

 • Faydalı model araştırması yapılır.
 • Faydalı model için Türk Patent ve Tescil Kurumu’na başvuru yapılır (1 hafta)
 • Başvuru incelenir.(1 ya da 2 ay)
 • Başvuru yayınlandıktan sonra 3 ay itiraz hakkı vardır. Bu süre sonunda başvuru, Türk Patent ve Tescil Kurumu bülteninde yayınlanır.
 • Eğer başvuruya itiraz olursa, başvuru sahibi bilgilendirilir.
 • İtiraz durumunda başvuru sahibi konuyla ilgili savunmasını ve düzeltmesini yapar.
 • Kararın verilip ücret ödenmesi:1 ay
 • Faydalı model Belgesinin gelmesi: 1 ya da 2 ay

Faydalı Model tescili alan biri buluşuyla ilgili hangi haklardan yararlanır?

 • Buluş hakkına tecavüzün önlenmesi
 • Tecavüzün durdurulması
 • Tecavüzün giderilmesi
 • Tecavüzün tespiti
 • Tazminat
 • El koyma hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Şekil değiştirme ve imha
 • Mahkeme kararı tebliği
 • Mahkeme kararının kamuya ilanı
 • İhtiyati tedbir

Faydalı Model Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Faydalı Model belgesi 10 sene koruma sağlamaktadır ve koruma süresinin uzatılması söz konusu değildir.

Faydalı Model kullanımının uluslararası alanda yaygınlığı nasıldır?

İngiltere de kullanılmazken Almanya, Japonya gibi ülkelerde kullanılmaktadır. Türkiye, Malezya ve Tayland gibi ülkelerde en fazla kullanılan tescil modelidir.

Faydalı model tescili neden alınmalıdır? Konusunda yazdığımız makaleden hareketle özellikle firmaların Sağladıkları ekonomik ve bir dizi stratejik avantajlarından dolayı faydalı model tescilini önemsedikleri söylenebilir. Özellikle teknoloji çağında olduğumuz ve yeni neslin gücü düşünüldüğünde faydalı model tescilinin önemi görülecektir.