Marka Nedir?
Markanın Amacı

Marka Nedir? kavramı farklı kültürlerde farklı kelimelerle ifade edilse de en genel tanımı, bir ürünü diğerlerinden ayırt etmek için kullanılan kelime, şekil, sayı veya çeşitli çizimlerle oluşturulan özgün tasarımlardır. Marka nedir? sorusunu bu kadar önemli kılan da Sanayileşme Dönemi’nden bu yana marka konusunda gelinen noktadır. Bu yüzden markanın tanımı da dahil markaya dair her şey, merak konusu olmuştur.

Marka kavramının amacı, ürünün niteliğini ve kalitesini yansıtabilmektir. Bu yüzden de marka, firmaların müşterilerine, kim olduklarına ve ürünlerin niteliğine dair verdiği söz olarak da tanımlanabilir.

Markalaşmanın Adımları

 • Markalaşırken doğru bir marka ismi seçilmelidir. Ve marka ismi her ürüne koyulmalıdır.
 • Evrensel olarak anlaşılabilecek çizime sahip olan bir logo seçilmeli.
 • Marka çalışanlarının tutumlarının markayı temsil ettiği unutulmadan hareket edilmelidir.
 • Sağlam referanslara sahip olmak da markalaşmada önemlidir.
 • Farklı sektörlere yayılmaktansa tek bir hizmet veya sektörde uzmanlaşmaya odaklanılmalıdır.
 • Piyasaların durumuna göre ürün çeşitlemesine gidilmeli ya da alt markalar oluşturulabilmelidir.
 • Markalaşmada reklamın önemi unutulmamalıdır.

Markanın patenti alınmalıdır.

Marka ismi nasıl olmalıdır?

 • Söyleyişi kolay olmalıdır
 • Kolay hatırlanmalıdır
 • Tüm dillerde kolay telaffuz edilebilmeli
 • Ulusal, coğrafi veya genel bir ad olmamalı
 • Yasalara ve etik değerlere uygun olmalı
 • Dikkat çekici olmalı
 • Yanıltıcı olmamalı
 • Ayırt edici ve ürünle alakalı olmalı
 • Farklı alanlarda kullanılmamış olmalı
 • Özgün olmalı

Markalaşma Neden Önemlidir?

 • Markalaşma, firmaların rakipleri arasından sıyrılmasını sağlayacak en büyük değerdir.
 • Marka, müşteriyi firmaya bağlayan önemli bir unsurdur. Bu da firmanın elde ettiği karı artıran bir durumdur.
 • Firmalar, fiyat dalgalanmalarını markalaşma sayesinde kolay atlatabilirler.
 • Markalaşma ayırt ediciliği sağlar. Bu da ürün performansı algısını olumlu yönde etkiler.
 • Pazardaki rekabet ve krizlere karşı direnç sağlayıp büyümeyi kolaylaştırır.
 • Marka değeri, firma değerinin en büyük parçasıdır.
 • Marka, firma çalışanlarının performansını artıran bir itici güç olabilmektedir.

Markalaşmada Pazar stratejisi nasıl Olmalıdır?

Marka olmaya karar vermiş firmaların önlerindeki en büyük engel, ürünlerin nasıl pazarlanacağı konusudur. Bunun için doğru adımların başta atılması gerekmektedir. Uzman görüşlerine göre, markaların pazar stratejisi oluşturulurken üretim, ürün, satış, pazarlama ve sosyal pazarlama kavramları dikkate alınmalıdır. Markanın yapısı, müşterinin ihtiyacı konuları üzerine bir strateji geliştirilmelidir. Pazar stratejisinde reklamın önemi de unutulmamalıdır. Ve markanın pazar stratejisi sürekli güncellenmelidir.

Başarılı bir marka için izlenmesi gereken adımlar nelerdir?

 • Rakipler analiz edip tanınmalı ve buna uygun bir strateji geliştirilmeli
 • Markanın güçlü yönleri bulunup bu yönler öne çıkartılmalı
 • Potansiyel müşteri analizi yapılmalı Müşterilerin özellikleri ve beklentileri bilinmeli
 • Marka imajı geliştirilmeli
 • Markanın vaatleri üzerine yoğunlaşılmalı
 • Marka ile ilgili isim, logo gibi konular üzerinde doğru kararlar verilmeli
 • Reklam ve Pazar stratejileri geliştirilmeli

Marka değeri nedir?

Markanın tüketici algısındaki yeri, marka değeridir. Yani o markayla özdeşleşen özellikler, o markayı farklı kılan taraflar o markanın marka değerini oluşturur. Bu yüzden marka değerinin koruması için markanın sahip olduğu özelliklerin korunması gerekir.

Marka Değerini Oluşturan Özellikler Nelerdir?

 • Fiziksel özellikler
 • Markanın tanınırlığı
 • Marka imajı
 • Markaya sadakati
 • Marka iletişimi
 • Ürün kalitesi
 • Pazarlamada markanın istikrarı
 • Dağıtım, fiyatlandırma ve ürünün yeniliği

Markanıza patent almak neden önemlidir?

Markalaşma yolundaki önemli adımlardan biri de markaya patent almaktır. Markanızı korumanın tek yolu da marka patenti almaktan geçer. Marka patenti sayesinde ürettiğiniz ya da sattığınız ürünlerin başkaları tarafından kullanılmasını, üretilmesini ve satılmasını engellemiş olursunuz. Aynı zamanda da markanızın tüm devir hakları da sadece sizin olur. Bunun için yapmanız gerekenleri marka patenti adlı makalemizde anlatmıştık.