Patent Tescil Başvurusu
Nasıl Yapılır?

Patent tescil başvuru, patent alabilmek için Türk Marka Ve Patent Kurumu’na yapılan müracaatın adıdır. Patent başvurusu için öncelikle patent alabileceğiniz bir buluşunuzun olması, bu buluşun patent araştırmasının yapılmış olması ve gerekli belgelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm bu süreçler titizlikle yapılıp, doğru bilgilerle patent tescili başvurusu yapılması çok önemlidir. Çünkü bu adımların herhangi birindeki eksiklik ya da hata patent başvurusunun reddine neden olabilmektedir.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu
 • Başvuru ücreti
 • Tarifname
 • İstemler
 • Özet
 • Resimler

Patent başvuru formu doldurulurken olması gerekenler

 • Buluş başlığı
 • Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri
 • Vekil varsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri
 • Eğer varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler
 • Buluşu yapan veya yapanlar ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri
 • Farklı durumlarla ilgili beyanlar
 • Erken yayım talebine ilişkin beyan
 • Tarifnamenin dili
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair bilgi
 • Başvuru sahibinin veya varsa vekilin imzası
 • Tarih

Patent Başvurusunu Kim Yapabilir?

 • Patent başvurusunu, buluş üzerinde kanuni hakkı olan kişiler yapabilir.
 • Buluş sahibi mucit, buluş üzerindeki ilk hak sahibi olan kişidir.
 • Buluş bir hizmet buluşuysa işveren de buluş sahibi olabileceği için patent başvurusu yapabilecektir.
 • Müşterek buluşlarda iki tarafın da patent başvurusunda bulunması gerekir.
 • Bir buluş, aynı anda, farklı kişiler tarafından gerçekleştirilirse buluş sahibi, ilk başvuran veya rüçhan hakkı sahibi olan kişi olur.

Bir patent başvurusunun sonradan değiştirilmesi mümkün müdür?

Bir patent başvurusunun sonradan değiştirilmesi oldukça zordur. Ama, SMK. m.103/1 gereği başvuran, başvurunun ilk halinin kapsamını aşmamak şartıyla başvuruda bazı değişiklikler yapabilmektedir. Ama yapılacak değişikliklerin istem ve tarifnamelerle ters düşmemesi gerekmektedir.

Eğer hatalar, dokümanlardaki çeviri, yazım, kopyalama ile ilgiliyse talep patent başvurusu düzeltme talebi bu konular üzerine olmalıdır.

Hatalar, tarifname, istemler ve resimlerle ilgiliyse bu konuda sadece SMKY. m.109/1’deki sayılan haller için düzeltme talebi kabul edilmektedir.

Patent Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilen aynı buluş için patent başvurularında ilk başvurana patent hakkı doğar.
 • Buluşun, buluş bütünlüğü olması gerekir. Eğer yoksa buluşun tamamı ya da bir kısmı patent korumasından yararlanamaz.
 • Buluş üzerinde bir rüçhan hakkı varsa patent başvurusunda muhakkak belirtilmelidir.
 • Başvuru formundaki buluş başlığında ürün modeli veya marka gibi terimler olmamalıdır.
 • Tarifname ve istemler buluşu ifşa ettikleri ve patent hakkının kapsamını çizdikleri için çok önemlidir. Bu sebeple bu bölümlerin kapsamlı ve uyumlu yazılması gerekmektedir.

Patent Başvurusunda Tarifname Nasıl Yazılmalıdır?

 • Tarifname açık ve ayrıntılı olarak yazılmalıdır.
 • Tarifnamenin içeriği kısa tutulursa patentle korunmak istenen buluş korunamayacaktır.
 • Eğer buluşun parçalarında ufuk değişiklikler yapılmasıyla buluşun taklit edilmesi olasılığı varsa tarifnamede bu olasılıklarda dikkate alınmalı. Ayrıntıya inilmelidir.
 • Tarifnamede tekniğin bilinen durumu, patent veya diğer basılı kaynaklara atıflar yapılarak, açıklanmalıdır.
 • Buluşun özellikleri gizlenmemelidir.
 • Belirsiz ve yüzeysel ifadelerden kaçınılmalıdır.
 • Tarifname istemlerin dış sınırlarını belirlemelidir.
 • Tarifnamenin buluş başlığı, teknik alan, tekniğin bilinen durumu, buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, resimlerin açıklanması, buluşun açıklanması, buluşun sanayiye uygulanma biçimi gibi alt başlıklarda yazılması gerekir.

Hatalı bir patent başvurusu ile patent belgesi alınırsa ne olur?

Hatalı bir başvuru yaptınız ama bu fark edilmedi. Bu durumda Her zaman hükümsüzlük davasıyla hükümsüz kılınabilme riski vardır.

Patent başvurusunda birden çok başvuru sahibi varsa ne yapılmalıdır?

 • Başvuru sahipleri tarafından atanmış ortak temsilcinin adıyla başvuru yapılmalı
 • Ortak temsilci yoksa başvuru formunda belirtilen ilk başvuru sahibinin adıyla yapılmalı

Patent başvurusu vekil aracılığıyla yapılmışsa patent vekilinin imzaladığı “patent verilmesi talebi “ başvuruda yer almalıdır.