Patent Tescili Neden Alınmalıdır?

Patent Nedir?

Patent nedir sorusuna en güzel karşılık buluşların kanuni haklar kazanması olabilir. Yani bir firma ya kişiler tarafından geliştirilen buluşlara, yasal anlamda koruma sağlayan haklara patent denmektedir. Diyelim ki bir buluşunuz var ve onun size ait olduğunu ispatlamak istiyorsunuz. İşte bu noktada yapmanız gereken ilk şey o buluşun patentini almak olmalıdır. Çünkü patenti alınmamış her buluş, çalınmaya mahkumdur. Ve böyle bir durumda sizin de o buluş hakkında söz hakkınız kalmaz, elleriniz kollarınız bağlı olarak kalırsınız.

Patentin Amaçları Nelerdir?

 • Teknolojik gelişmeyi teşvik etmek
 • Buluşların hakkını sahibine tesis etmek
 • Buluşun teknolojik olarak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması
 • Başkalarının buluşlarına kaynaklık etmek
 • Ekonomik kalkınmaya kaynaklık eder.
 • Buluş sahibinin emek, para ve zamanının korur.

Patent Alırken İzlenecek Adımlar

 • Buluş sahibi, başvuru için gerekli harcı, yasal süreler içerisinde ödeyerek Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurmalıdır. Patent için, bireysel olarak da kurum veya firma olarak da başvurulabilir.
 • Kurum inceleme başlatır. Eğer eksiklik varsa bunları gerekçesi ile başvuru sahibine bildirerek yasaların belirtmiş olduğu süre dâhilinde eksiklikleri düzeltmesini ister.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından çıkan bültende yayınlanır.
 • İtiraz süresinin ardından patent verilir.

Patent Verilecek Buluşta Olması Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Kanun ve yönetmelikteki şekli şartlara uygun olmalı
 • Patent verilecek buluşlar kapsamında olmalı
 • Sanayiye uygulanabilir olmalı
 • Buluşun yeni olması gerekmektedir. Buluşun yeni olması, daha önce başkaları tarafından yazılı olarak veya uygulanarak açıklanmamış olması demektir.
 • Buluşun ilgili olduğu teknik alandaki uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelikte olması gerekmektedir(Buluş basamağı).
 • Ulusal yasalarda patent verilebilecek konularda olması
 • Bir buluşun patent olabilmesi için, buluş sahibinin buluşunu kamuya açması gerekmektedir.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru formu: Türk Patent ve Marka Kurumu remi web sitesinde
 • Patent Başvuru ücreti 2022
 • Tarifname : Buluşun tüm detayı ile anlatıldığı bölüm. Bunu açık ve anlaşılır bir dille yazmalı, sayfanın ana başlığına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalı. Sonra anlatım yapılmalıdır. Teknik alan, tekniğin bilinen durumu, buluşun amacı, şekillerin açıklaması, referansların açıklaması, buluşun açıklaması, buluşun sanayiye uygulanma biçimi başlıklarının her biri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
 • İstemler :Buluşun yeni olan bölümlerinin belirtildiği, koruma kapsamı istenen şeylerin yazıldığı bölümdür.
 • Varsa resimler

Patent Verilemeyecek Konular Nelerdir?

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler
 • Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler
 • Bilgisayar programları
 • Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri
 • Bilginin sunumu
 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
 • Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri
 • Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
 • İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Patent Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Buluşla ilgili her türlü üretim, kullanım ve satış hakkını elinde bulundurur.

Türkiye’de patent koruma süresi ne kadardır?

Patent almış bir buluşun korunma süresi, incelemeli patentler için yirmi yıl, incelemesiz patentler için ise yedi yıldır. Eğer buluş, patent aldığı tarihten itibaren üç yıl içinde kullanılmazsa zorunlu lisansa tabi olur.

Patente iki başvuru varsa hangisine patent verilir?

Patent, başvuruyu ilk yapana verildiği için patent başvurusundaki dosya tarihi çok önemlidir.