Tasarım Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tasarım tescili başvuru, tasarımımı nasıl korumalıyım? diye soranlara verebileceğimiz tek cevaptır. Orijinal tasarımlarımızın başkaları tarafında kullanılmasını ve taklit edilmesini istemiyorsak tasarım tescili başvurusu yaptırmak bir zorunluluk halini almaktadır. Tasarım tescili başvurusu, tasarımın bize ait olduğunu göstermenin en resmi yoludur. Bir nevi kanıttır da diyebiliriz. Bu başvuruyu yapmak için öncelikle bu konuda detaylı araştırma yapıp Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurmanız gerekmektedir. Ya da daha iyisi, işi bize bırakın gerisini düşünmeyin

Tasarım Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • Tasarım tescili başvurusu yapmak için ilk olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun sitesine girip başvuru formunu doldurmanız ve istenilen ücreti ödediğinizi belgelemeniz gerekmektedir. Aynı zamanda tasarım tescili başvurusu için gerekenleri de tamamlayıp kuruma sunmanız gerekmektedir. Eğer ücreti ödemez ya da ödediğinizi ispatlayamazsanız başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurunuz, 64. Maddeye göre belge kontrolünü sağlayan şekli incelemeden sonra, 64. Madde kapsamında yenilik incelemesine dahil edilir.
 • Eğer incelemeler sonucunda herhangi bir sorun çıkmazsa buluş, kurumun Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanır.
 • Karara ya da yayına itiraz sürelerinin sonunda herhangi bir itiraz olmazsa tasarım tescili başvuru sahibine iletilir.

Tasarım tescili başvurusunda istenilenler nelerdir?

 • Başvuru formu
 • Tasarımın görsel olarak anlatımı ( 8×8 cm. ebadında fotoğraf veya çizimi) ve tarifname (sadece görsel özellikler olması gerekir)
 • Tasarımın kullanıldığı ürünün adı
 • Tasarım ya da tasarımcıların kişisel bilgileri
 • Tescil hakkının ne şekilde elde edildiğine dair bilgi (Tasarım Talep Beyanı)
 • Vekalet
 • Yayım erteleme talebi (varsa)

Tasarım Tescil Başvurusunda Rüçhan Hakkı

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bunlardan birinde evi veya işi olanlar, başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle, aynı tasarım için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Yani önceliklidirler. Eğer 6 ay dolduysa rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanmak için, ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi almak gerekmektedir.

Aynı durum bu ülkelerde sergilere katılanlar için de geçerlidir. Bu durumda rüçhan hakkı süresi, ürünün sergiye konulduğu tarihten itibaren başlamaktadır. Rüçhan hakkı ile ilgili bir eksiklik olması durumunda rüçhan hakkı kaybedilir.

Tasarım Tescili Başvurusunda İnceleme

Başvurular kurum tarafından 61 ila 63 üncü maddelerde belirtilen şartlara uygun olup olmadığı konusunda yapılır. İnceleme sonucunda başvuranın belli bir süre içinde varsa eksikliklerini tamamlaması istenir. Böyle bir durumda eksikliklerin tamamlandığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Eğer eksiklikler belirtilen sürede giderilmezse başvuru, geçersiz sayılır.

Tasarım tescilinde karara itiraz süresi ve yayına itiraz süresi ne kadardır?

Karara itiraz süresi,2 ay; yayına itiraz süresi 3 aydır. Bu süreler geçtiği taktirde mahkeme yoluyla yeni bir itiraz süreci başlatılabilir.

Tasarım Tescilinde itiraz durumlarında ne yapılır?

İtirazlar gerekçeli olarak, yönetmeliğe uygun şekilde ve yazılı olarak yapılmalıdır. Yapılan itirazlar önce şekli olarak incelenir ve savunma için patent başvuru sahibine gönderilir. Gelen cevap yeniden inceleme kurulu tarafından tekrar incelenir.

Çoklu tasarım tescili nedir?

Aynı sınıfa dahil olan tasarımın kullanıldığı ürünler için yapılan tescil başvurusudur. Her ürün için ayrı bir ek ücret ödenmesi gerekmektedir.

Bölünmüş Başvuru nedir?

Çoklu tasarım başvurularında 7. Maddeye uyulmamışsa ve başvurusu yapılan ürün sayısı fazlalaşmışsa yapılması gereken tasarım tescil başvurusudur.

Tasarım tescili başvurusu, korunmanın ilk ve en önemli adımıdır. Bu anlamda tüm başvuru sürecinin titizlikle ilerlemesine önem gösterilmelidir. Bu anlamda uzman desteği almak da işinizi kolaylaştırabilmektedir.