Tasarım Tescili Neden Alınmalıdır?

Tasarım tescili alınmalıdır çünkü, tasarımların korunup taklit edilmesinin önüne geçmenin tek yolu budur. Tasarım tescili sayesinde tasarımlarınız üzerinde hak iddia edebilir ya da herhangi olumsuz bir durumda dava açma hakkı kazanabilirsiniz. Tasarım tescili yapılmamış her tasarım, başkaları tarafından kullanılıp ticari kazanç elde etme riskini taşımaktadır. Yani tasarım tescili, hak sahibine inhisarı haklar kazandırır. Kısaca tasarım tescili neden alınmalıdır? 6769 sayılı kanundaki haklardan yararlanmak için diyebiliriz.

Tasarım Koruması Nasıl Elde Edilir?

Tasarım tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurup izlenecek adımların doğru atılması sayesinde elde edilebilir. Eğer tasarımları yeni ve ayırt edici bir özelliğe sahipse kuruma müracaat edilebilir. Ama bu özellikleri taşımıyorsa başvuru geçersiz sayılacaktır. Tasarım sayılma şartları konusunda detaylı bilgi için tasarım nedir? makalemize bakabilirsiniz. Eğer tasarımınız bu şartları taşıyorsa gerekli belgelerle kuruma müracaat edip süreci başlatabilirsiniz.

Tasarım Tescili kaç yıl koruma sağlar?

Tasarım tescili başvuru tarihinden itibaren 5 yıl koruma sağlamaktadır. Her beş yılda bir yenilenerek bu süre 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Rüçhan Hakkı Nedir?

Rüçhan hakkı öncelik kazanma demektir. Bazı durumlarda tasarımcılar bu önceliği elde edebilirler. Bu hak için 6 ay şartı aranmakta ve bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşmektedir. Buna göre;

  • Türkiye dışında tasarım tescili için başvurusu olanlar (Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinde)
  • Ulusal ya da uluslararası bir sergide tasarımını sergileyenler (Bu durumda rüçhan hakkı süresi, ürünün sergiye konulduğu tarihten itibaren başlar)

Eğer ürün hakkında birden fazla tasarım başvurusu varsa ürünü sergiye ilk koyan kişi, sergiye aynı zamanda konulduysa ilk başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkını kazanır.

Tasarım tescilinde rüçhan hakkı talebi nasıl yapılır?

Rüçhan hakkı talebi tasarım tescili başvurusuyla birlikte yapılır. Rüçhan hakkı talebi belgeleri, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulması gerekir. Eğer aynı ya da benzer tasarım için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.

Tasarım Tescili Ret Nedenleri Nelerdir?

  • Tasarım ya da ürün olmayan başvurular. Yani tasarımın ve ürünün kanundaki tanımı kapsama uymayanlar
  • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım başvuruları
  • 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılan tasarım tescili başvuruları
  • Paris Sözleşmesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım başvuruları
  • Yeni olmadığı tespit edilen ve ayırt edici özelliği bulunmayan tasarım başvuruları

Tasarım korunması ne zaman başlar?

Tasarım korunması, başvuru tarihinden itibaren başlar.

Tasarım tescili itirazları hangi durumlarda yapılabilir?

Üçüncü kişiler, tasarım tesciline itiraz edebilirler. Bunun için bir ücret ödeyerek yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz başvurusu yapmaları gerekmektedir. Bu itirazları yaparken şu gerekçeleri ileri sürebilirler:

  • Tasarımın 55 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı
  • 56 ncı ve 57 nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı
  • 58 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu başvurunun kötü niyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği